top of page

Professor: Joan Chicón 

 Exclusiu per a socis/sòcies 

ALTA SOCI

Temporalització i Avaluació


El taller té una durada de 6 sessions, en dilluns alterns, d’una durada d’hora i 15 minuts cadascuna. L’avaluació serà continuada en format autoavaluació per tal que cada persona sigui conscient dels avenços i continguts adquirits.

Definició de nivell i objectius


El taller d’alemany té com a propòsit una aproximació a la llengua i la cultura alemanya des d’una perspectiva general i introductòria.
Es pretén poder capacitar els participants per a conèixer els elements i l’estructura essencial de la llengua alemanya de manera que hi pugui haver un ús de l’idioma bàsic tot reconeixent les estructures bàsiques.
Per aconseguir aquesta finalitat s’haurà d’adquirir en la seva continuïtat les competències que li permetin desenvolupar els continguts que s’hi exposaran (vocabulari, expressions, gramàtica, etc.)


 

Metodologia i Producció


A través de classes interactives i dinàmiques utilitzant diversos materials que es proporcionaran es pretén que l’alumnat participi en interaccions socials bàsiques, i comunicar-se en tasques senzilles i rutinàries, amb un interlocutor, tant cara a cara com en línia, sobre tòpics i activitats familiars, intercanviant de forma senzilla,
gestionant intercanvis socials molt curts, expressant necessitats, responent i agraint, tot i que normalment no pot comprendre prou i necessita un interlocutor de suport. Reconèixer quan els parlants estan en desacord o quan es produeixen dificultats i es poden utilitzar frases simples per buscar compromís i acord.

bottom of page