top of page
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ ATENEISTA

40 euros semestrals (individual)

60 euros semestrals (famílies)

ALGUNS DELS AVANTATGES DE FER-SE ATENEISTA

- Proposar activitats

- Participar en les activitats reservades a socis (totes les de les seccions)

- Descomptes importants en les sortides i activitats de pagament

- Reserva de lloc preferent

Pots omplir el formulari de l'esquerra o bé omplir aquest PDF i enviar-lo, signat, per correu.

CONTACTE

olesa.ateneu@gmail.com

Carrer Anselm Clavé, 100 (Galeries)

CONSENTIMENT DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Les dades recollides en aquest document seran incloses, segons estableix la RGPD (UE) 679/2016, de protecció de dades de caràcter personal, a un arxiu denominat “CONTACTES”, inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, que pertany a ASSOCIACIO OLESA ATENEU (d’ara endavant el «Responsable de l’arxiu»), amb CIF G66425240. 
Aquestes dades seran emmagatzemades al nostre arxiu durant el temps que duri la nostra relació. La finalitat de la recopilació de dades és la gestió administrativa de les dades personals i la gestió dels serveis rebuts. 
Consegüentment, vostè dona, com a titular de les dades, el consentiment i l’autorització al Responsable de l’arxiu per incloure aquestes dades a l’arxiu esmentat anteriorment. En cas que vostè, com a interessat o afectat, no doni el consentiment per a l’automatització, això podria afectar les nostres relacions en impossibilitar la nostra gestió administrativa. 
El titular de les dades declara estar informat de les condicions i cessions detallades en aquesta clàusula i, en qualsevol cas, podrà exercir gratuïtament els drets d’accés, de rectificació, de cancel•lació i d’oposició (sempre d’acord amb la normativa vigent). Per fer-ho, s’haurà de dirigir a ASSOCIACIO OLESA ATENEU mitjançant un correu electrònic a olesa.ateneu@gmail.com , i indicar «EXERCICI DE DRETS» a la comunicació; o bé podrà sol•licitar, de manera prèvia a aquesta actuació i a partir de les mateixes indicacions, que se li enviïn els impresos amb aquest objecte dels quals disposa el Responsable de l’arxiu.  
 

AVIS LEGAL

En el marc del compliment de la normativa vigent, recollida a la RGPD (UE) 679/2016, de protecció de dades de caràcter personal, l’objectiu de la qual és garantir i protegir, quant al tractament de dades personals, les llibertats i drets fonamentals i, especialment, l’honor i la intimitat personal de les persones físiques; ASSOCIACIO OLESA ATENEU informa als usuaris que, en aquesta pàgina web, no es recullen ni es registren dades de caràcter personal.

bottom of page