àmbit audiovisual

Entenem aquesta exposició com una mostra audiovisual dels projectes
personals d'olesans i olesanes vinculades al món de l'art, en concret,
vinculades a l'àmbit audiovisual.

 

A diferència de l'edició anterior, aquesta vegada se centrarà la mostra en els artistes, donant així, un espai on poder mostrar les seves obres a la vegada que presentem els autors.

 

La mostra es dividirà en dues parts: Fotografia i Vídeo. En el cas de la fotografia, cada autor tindrà un espai assignat dividit en dues parts. En la part A hi haurà una fotografia i la biografia de l'autor, així com les seves xarxes socials i el seu web, si en disposen. En la part B hi haurà un espai concret on cada autor podrà realitzar la composició de fotografies que més li convingui. La impressió de les fotografies va a càrec dels participants. En el cas dels projectes audiovisuals, hi haurà una projecció central amb la mostra de curtmetratges, documentals, videoclips, etc. que ens facin arribar els artistes. La projecció s'emmarcarà per projectar les imatges i es rodejarà el marc del vídeo amb les imatges i biografies dels autors, seguint el disseny de l'apartat de fotografia.

Exposició

Del 18 (inauguració, 18 h) al 26. Casa de Cultura.

[Espai de diàleg audiovisuals]

21 d'abril a les 19 h