Literatura

Com posarem al carrer la literatura? Com l'exposarem?

Hi haurà un espai interactiu cinema-literatura

Hi haurà una activitat participativa

Hi haurà una exposició de textos

Hi haurà un micro obert

Hi haurà paraules