[01]

Reeducació de la grafia

 

Montserrat Torres Miranda

Llicenciada en Filologia Hispànica per la UB. Reeducadora de la grafia per la UAB.

 

Setembre-desembre : 1 tarda setmanal : Cal Rapissa : Adreçat a nens i nenes de primària : Grups de cinc o sis, o personalitzats.

 

Per corregir la disgrafia en nens i adolescents perquè puguin millorar l'aprenentatge i el rendiment escolar.  Des de l'Ateneu també s'oferiran xerrades informatives a professionals de l'ensenyament, pares i persones interessades en la Disgrafia  i en els problemes que comporta, sobretot en l'àmbit acadèmic.