“Descobrim, raonem i ... anem més enllà” és un curs formatiu orientat a aquelles persones que tenen curiositat per les matemàtiques en general.

El desenvolupament de les sessions parteix d’una colla de conceptes bàsics per tal de “descobrir”, “raonar” i “anar més enllà”.

El fet de participar-hi no comporta haver de tenir un nivell matemàtic específic, és suficient la curiositat o bé les ganes d’aclarir dubtes que tal vegada es van suscitar en època escolar; també, per què no?, voler progressar a partir dels propis coneixements.

En qualsevol cas, es tracta de passar-s’ho bé treballant una matèria que tradicionalment ha tingut i té “mala premsa”.

Calendari i horari

Dimarts i dijous

Octubre: 10, 15,17, 22, 24, 29 i 31

Novembre: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28

Desembre: 3, 5 i 10

 

Total sessions: 18

 

Horari: De 19:30 a 20:30 h

Nota: En el cas d’incompatibilitat horària, es poden plantejar altres alternatives de les quals es pot estudiar la viabilitat.

Exclusiu i gratuït per a socis i sòcies.

Temàtica proposada

 

 • Introducció al món de les matemàtiques i el seu aprenentatge.

 • Nombres naturals, nombres enters i nombres racionals. 

 • Operacions directes i inverses. Propietats i equivalències. Operacions combinades.  Potenciació i radicació. Resolució de problemes.

 • Divisibilitat. Màxim comú divisor i mínim comú múltiple.

 • Fraccions i decimals. 

 • Proporcionalitat.

 • Àlgebra. Equacions. Sistemes d’equacions.

 • Moviments sobre el pla.

 • Semblances.

 • Projeccions. Relacions mètriques en el triangle rectangle. 

 • Geometria plana i geometria de l’espai.

 • Estadística. Representacions gràfiques.

PR / T 123.456.7890 / F 123.456.7899 / info@mysite.com / © 2023 by PR.  Proudly created with Wix.com

 

 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now